AOK’IZAY NY KOLIKOLY

Fandaharana Aok’izay ny kolikoly ny 3 septambra 2021: Tatitra isan-taona 2020


Fandaharana Aok’izay ny kolikoly ny 19 jolay 2021: Mpisehatra miara-mandray andraikitra amin’ny ady amin’ny kolikoly ara-politika


Fandaharana Aok’izay ny kolikoly ny 31 may 2021: Famerenana amin’ny fanjakana ny vokatra azo avy amin’ny kolikoly.


Fandaharana Aok’izay ny kolikoly ny 12 aprily 2021: Fampitompoana ny ady amin’ny kolikoly isan-tsehatra


Fandaharana Aok’izay ny kolikoly ny 4 martsa 2021: Ady amin’ny kolikoly sy ny fitiavan-tanindrazana (Rtoa Dina Jeanne Fotomanantena)


Fandaharana Aok’izay ny kolikoly ny 26 febroary 2021: Fifaninanana teo anivon’ny Ministeran’ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy.


Fandaharana Aok’izay ny kolikoly ny 25 febroary 2021: Fifaninanana hidirana ho mpandraharahan’ny fonja.


Fandaharana Aok’izay ny kolikoly ny 24 febroary 2021: fifaninanana hidirana ho mpianatra manam-boninahitra eo anivon’ny Akademia Miaramila.


Fandaharana Aok’izay ny kolikoly ny 23 febroary 2021: Fifaninanana hidirana ho Polisim-pirenena.


Fandaharana Aok’izay ny kolikoly ny 22 febroary 2021: fampitompoana ny ady amin’ny kolikoly amin’ny fifaninanana hidirana ho mpiasam-panjakana.


Fandaharana Aok’izay ny kolikoly ny 15 febroary 2021: fampitompoana ny ady amin’ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny finoana sy ny fiangonana.


Aok’izay ny kolikoly ny 8 janoary 2021: Fampirisihana ireo mpisehatra amin’ny ady amin’ny kolikoly.


Aok’izay ny kolikoly ny 4 janoary 2021: Fampirisihana ireo mpisehatra amin’ny ady amin’ny kolikoly.